Founder Members

 • Ashwin Prabhakar Pandit
 • Swati Ashwin Pandit

Executive Committee Members

 • Ashwin Pandit (President)
 • Swati Ashwin Pandit (Director & Secretary)
 • Nilesh Patani (Treasurer)
 • Suhas Agharkar
 • Shreyas Yande
 • Dinesh Shukla
 • Girish Deosthali
 • Rajeev Wadwalkar
 • Ajay Ahire

Ordinary Members

 • Anil Gujar
 • Anil Pethkar
 • Anirudha Kulkarni
 • Hershit Merchant
 • Satish Inamdar
 • Manoj Joshi
 • Manoj Vaidya
 • Neelesh Dixit
 • Nitin Bhamaray
 • Kalyani Pandit
 • Parvinder Singh
 • Pavan Daryani
 • Rajaram Iyer
 • Ramesh Choudhari
 • Ravi Shamdasani
 • Rishi Nikam
 • Sameer Burkule
 • Aakash sanghai prasad
 • Sanjay Kulkarni
 • Sanket Pathak
 • Shrirang Machhe
 • Takle Toral
 • Yogesh Tatar
 • U Choughule
 • Umesh Pandit
 • Vijay Shukla